מדד הענף- סיכום שנת 2023

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, 
"הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   
עלון מספר 22 המפורסם בחודש ינואר 2024 מכיל מידע ענפי שמעניין כל אחד ואחת מכם.
מדי רבעון אנו עורכים את "מדד הענף". המדד משקף את התמורות החלות בענף התכנון. 
רצ"ב סיכום שנת 2023.
המדד הראשון פורסם ברבעון האחרון של שנת 2016 והוא "נקודת האפס" שלנו. הנתונים נאספו מתוך מדגם מייצג ממשרדי התכנון בישראל. המדד הוא שיעור השינוי בנתונים המצרפיים של כלל המשרדים במדגם לעומת מדד הבסיס (12/2016). נבחנו חמישה קריטריונים – סך הכנסות לרבעון, חשבונות שהוגשו, עובדים מועסקים ,חוזים חדשים וצבר חוזים. 

מדד הכנסות 

בתחום המבנים- למרות הכל שנת 2023 מסתיימת כשנת שיא בענף. ההכנסות בשנת 2023 גבוהות

בכ-14% משנת 2022 וכ-34% מהשנים 2020 ו- 2021.

בתחום התשתיות- שנת 2023 היא השנה הגבוהה ביותר מלבד שנת 2020 (קורונה). ההכנסות בתחום התשתיות גבוהות בכ-10% מההכנסות אשתקד.
מדד חשבונות שהוגשו
בתחום המבנים- קצב החשבונות בשנת 2023 הוא הגבוה ביותר מתחילת תקופת המדידה. החשבונות השנה היו גבוהים בכ-13% מהחשבונות אשתקד ובכ-40% מהחשבונות בשנת 2021.

 

בתחום התשתיות- קצב החשבונות השנה הוא הגבוה ביותר מתחילת תקופת המדידה. החשבונות בשנת 2023 גבוהים בכ-15% משנת 2022 ובכ-18% משנת 2021.
מדד כניסת חוזים חדשים
בתחום המבנים- סכום החוזים שנחתמו בשנת 2023 כמעט זהה לחלוטין לסכום החוזים שנחתמו בשנת 2022 וגבוה משמעותית מכל השנים לפני כן.
מאידך, אנחנו רואים ירידה גדולה מאוד בעקבות המלחמה ברבעון האחרון לעומת רבעונים קודמים השנה. 30% לעומת רבעון 3 ו-20% לעומת רבעון 2.

 

בתחום התשתיות- סכום החוזים שנחתמו בשנת 2023 הוא הגבוה ביותר מאז תחילת תקופת המדידה. סכום החוזים השנה גבוה בכ-6% מאשתקד וכ-20% משנת 2021. לא נצפתה ירידה ברבעון האחרון של השנה.

 

צבר חוזים

בתחום המבנים- צבר החוזים עלה השנה בכ-14% בהשוואה לאשתקד, כתוצאה מקצב חתימת החוזים הגבוה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. 

בתחום התשתיות- צבר החוזים בשנת 2023 עלה בכ-18% לעומת דצמבר 2022. היקף חתימות החוזים בענף ממשיך להיות גבוה.

 

עובדים מועסקים

הן בתחום המבנים והן בתחום התשתיות אנחנו רואים ירידה בכמות העובדים ברבעון האחרון שנובעת מגיוס המילואים הנרחב בעקבות המלחמה.

לסיכום

שנה קשה מאוד עברה על כולנו. אנו מרכינים ראש ומשתתפים בצער משפחות הנרצחים והנופלים. ליבנו עם החטופים ומשפחותיהם, חיילי צה"ל והמפונים. מאחלים רפואה לשלמה לפצועים, ומאחלים לכל עם ישראל ששנת 2024 תהיה שונה בתכלית.
מבחינת ענף התכנון וניהול הפרויקטים, הענף ממשיך להיות יציב וחזק.
בתקווה לימים טובים ושקטים יותר.