מדד הענף, עלון מאי 2023

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, 
"הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   
עלון מספר 20 המפורסם בחודש מאי 2023 מכיל מידע ענפי שמעניין כל אחד ואחת מכם.
מדי רבעון אנו עורכים את "מדד הענף". המדד משקף את התמורות החלות בענף התכנון. 
רצ"ב סיכום רבעון ראשון שנת 2023.
המדד הראשון פורסם ברבעון האחרון של שנת 2016 והוא "נקודת האפס" שלנו. הנתונים נאספו מתוך מדגם מייצג ממשרדי התכנון בישראל. המדד הוא שיעור השינוי בנתונים המצרפיים של כלל המשרדים במדגם לעומת מדד הבסיס (12/2016). נבחנו חמישה קריטריונים – סך הכנסות לרבעון, חשבונות שהוגשו, עובדים מועסקים, חוזים חדשים וצבר חוזים. 

מדד הכנסות 

בתחום המבנים- ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2023 הן הגבוהות ביותר מתחילת תקופת המדידה. במהלך החודשים ינואר-מרץ, ההכנסות בתחום המבנים גבוהות בכ- 24% מאשתקד.
בתחום התשתיות- רמת ההכנסה בשלושת החודשים הראשונים של השנה גבוהה בכ- 24% משנה שעברה.
מדד חשבונות שהוגשו
בתחום המבנים- קצב החשבונות בשנת 2023 הוא הגבוה ביותר מתחילת תקופת המדידה. החשבונות שהוגשו ברבעון זה גבוהים בכ- 27% מהחשבונות שהוגשו באותה תקופה בשנת 2022.
בתחום התשתיות- ישנה עלייה של 19% במדד הגשת החשבונות בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2022.
מדד כניסת חוזים חדשים
בתחום המבנים- קצב חתימת החוזים ברבעון הראשון של שנת 2023 נמוך בכ- 6% מהרבעון אשתקד, אך הוא עדין גבוה משמעותית ביחס לשנים עברו.
בתחום התשתיות- סכום החוזים שנחתמו ברבעון הראשון בשנת 2023 גבוה בכ-29% מהסכום שנחתם בשנת 2022 והגבוה ביותר מאז תחילת תקופת המדידה.
צבר חוזים
בתחום המבנים- לאור קצב חתימת החוזים הגבוה, נרשמה עלייה נוספת ביתרות החוזים והם הגיעו לרמת שיא. היקף יתרות החוזים בענף יותר מהוכפל בחמש שנים.
בתחום התשתיות- ברבעון הראשון של שנת 2023 נרשמה עלייה של כ- 4% בהשוואה לרבעון הקודם לו. ברמה הרב שנתית אנו רואים המשך עלייה במדד.
עובדים מועסקים
בתחום המבנים- כמות העובדים ממשיכה לטפס בהשוואה לשנים קודמות. ברבעון הראשון של 2023 נרשמה  עלייה של 2.5% בהשוואה לרבעון הקודם ועלייה של כ- 15% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.
בתחום התשתיות- ברבעון הראשון של שנת 2023 ניתן לראות עלייה של כ- 1.6% ביחס לרבעון האחרון של שנת 2022. כמות העובדים בתחום התשתיות בשנתיים האחרונות נשארה ללא שינוי, למרות העלייה בכמות העבודה.
לסיכום

הביצועים הטובים ברמת ההכנסות והחשבונות ברבעון הראשון של שנת 2023 היו צפויים כתוצאה מכמות העבודה הגדולה שהצטברה בשנת 2022. הנתון המפתיע הוא, שגם קצב כניסת העבודות ברבעון הראשון של השנה היה גבוה, למרות המצב הכלכלי בארץ.

בתחום התשתיות ניכר חוסר גדול בעובדים, זאת מפני שכמות העבודה הולכת וגדלה וכמות העובדים לא משתנה.

יהיה מעניין לראות את ההשפעות המאקרו כלכליות והפוליטיות על הענף ברבעון השני של שנת 2023.