מרץ 1, 2021 ליאור שנבל, שותף מנהל

עדכונים בספר התעריפים של משרד הביטחון (הספר הצהוב)

משרד הביטחון הינו מזמין עבודות תכנון מהגדולים במשק וחולש על תקציבי ענק ממשלתיים המיועדים לבינוי בסיסים ,תשתיות צבאיות וכו'.

במשך עשרות שנים משרד הביטחון שילם למתכננים על פי ספר התעריפים שמוכר בשם "הספר הצהוב" (על שם הכריכה הצהובה שלו). התעריף במקור הוא מתחילת שנות השמונים וכמעט שלא היו בו שינוים מאז. 

התעריף חשוב ומוכר בתחום התכנון והוא משמש גופים רבים נוספים שאינם חלק ממערכת הביטחון לקביעת השכר למתכננים (על אף שאינו מיועד לכך).

לפני שנים אחדות, לאחר עשרות שנים שהמשרד נמנע מכך, החליט משרד הבטחון שיש לעדכן את הספר והתעריפים הכלולים בו. העדכון נכנס לתוקפו בסוף חודש דצמבר 2020.

בשלוש השנים האחרונות המשרד הזמין לעשרות דיונים מקצועיים את ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל יחד איתנו, היועצים הכלכליים של הארגון, לצורך קבלת התייחסות מנציגי המתכננים לעדכונים שצפויים להיכנס לתעריף. 

למרות שעמדת משהב"ט הייתה שונה בתחילת הדיונים, לאור הדיונים הרבים שהתקיימו קיבל המשרד את טענת הארגון שיש להימנע מהורדת שכר התכנון בתעריף וזאת לצורך שמירה על תכנון איכותי.

 

מאפיינים עיקריים בתעריף משרד הביטחון החדש:

  • התעריף החדש מבוסס למעשה על עלויות ביצוע קבועות כאשר משהב"ט מנסה להימנע משינוי שכר המתכננים כתוצאה משינוי עלות הפרויקט (בשונה כמובן משינוי בשטח). למעשה מלבד מקרים קיצוניים, שכר המתכנן נקבע לפי מחיר קבוע לשטח (מ"ר). בתעריף נעשה מאמץ כך שערכי המבנה יהיו עפ"י העלויות הממוצעות בפרויקטים אמיתיים שבוצעו במשרד הבטחון.
  • בשלב זה עודכנו 8 פרקים לפי המתודולוגיה המתוארת מעלה, בעוד בשאר הפרקים נעשו בשלב זה רק ההתאמות המובאות בהמשך.
  • כל מקדמי ההנחה בתעריף בוטלו, לרבות מקדם משהב"ט 0.9.
  • אחוז השירותים החלקיים עבור מלוא העבודה הועמד על 100% בניגוד לאחוז שירותים שונה עבור כל מקצוע תכנון שהיה נהוג עד כה.
  • אחוזי השכר הופחתו גם הם כך שבסיכום עם ביטול ההנחות – התעריפים החדשים נותרו דומים מאד לתעריפים הישנים.
  • מתודולוגיית התכנון בBIM קיבלה ביטוי לראשונה בתעריף וכמו כן נקבע תוספת שכר בתעריף עבור עבודה זו.

תעריף משרד הביטחון החדש נוסה במהלך השנה שעברה במתכונת מצומצמת בעבור עבודות במסגרת מכרז ייעודי (מכרז 100) וכעת הוחלט כי התעריף החדש ישמש בעבור כל עבודות התכנון שיוציא המשרד.