קריירה בפרסייס

כל המנהלים בפרסייס התחילו את הקריירה שלהם בפירמה

100% ממשרות הניהול בפרסייס מאוישות ע”י אנשים שהחלו את הקריירה שלהם בפירמה.

בשנים האחרונות חוותה החברה גידול קבוע בפעילותה הנובע מהבשלה מקצועית וניהולית של האנשים שצמחו בה.

יתירה מזאת, היות ופרסייס רואה בכלכלניה כגורם היחיד לצמיחתה, היא מטפחת את הקריירה ואת היכולות שלהם עקב בצד אגודל בדרך להיות מקצוענים היכולים לתפקד באופן עצמאי ואף להתקדם לניהול ופיתוח פעילויות בארץ ובחו”ל.

העבודה מתחילה בתקופת סטאז’ ראשונית אינטנסיבית בה הכלכלן חווה הדרכה ע”י חונך צמוד וממשיכה בפיתוח עקבי של יכולותיו המקצועיות ותפקודו העצמאי של הכלכלן.

במהלך חיי העובד בפרסייס הוא יקבל משובים והכוונות מתוכננות על ציר הזמן והעמדת יעדים לטווח הקצר והארוך. העיקרון המוביל הנו העמדת אתגרים הגבוהים מעט מיכולותיו ורמתו המקצועית של הכלכלן בכל נקודת זמן וסיוע בצליחתם.

יחד עם התקדמות הקריירה יועמדו בפני הכלכלן הצעות קידום שכוללות משרות המתבססות על התמחות מקצועית, אחריות ניהולית או פיתוח פעילות חדשות. הכול בהתאם ליכולותיו ,רצונו ולמגוון האפשרויות שיש לפרסייס להציע באותה העת.

כל פעילויות פרסייס – הקמה ופיתוח של סניף בניו יורק, הסניף בלונדון, הקמת תחום השירותים למשרדי עורכי דין, פיתוח הפעילויות בצפון הארץ ובירושלים והקמת פעילויות פרוייקטי הייעוץ נוסדו והתפתחו ע”י כלכלנים שצמחו בחברה.