מדד הענף- סיכום שנת 2023

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   עלון מספר 22 המפורסם בחודש ינואר

מדף הענף עלון אוגוסט 2023

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.    עלון מספר 21 המפורסם בחודש

מדד הענף, עלון מאי 2023

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   עלון מספר 20 המפורסם בחודש מאי

סקירת שנת 2022 בענף התכנון

לקוחות חברת פרסייס וחבריהם בענף התכנון, "הסיסמוגרף של הענף" הינו עלון המיועד עבורכם, המתכננים הפועלים בישראל.   עלון מספר 19 המפורסם בחודש פברואר